VÅRE TJENESTER

Salgsaktivitet

Vi benytter et velutviklet salgssystem for å kommunisere med både nye og eksisterende kunder. Etter flere år med utvikling, mener vi at vi har nærmest perfeksjonert arbeidsmetodikken. Vi garanterer at våre selgere får frem fordelene ved ditt produkt i samtale med kunden. Du som kunde vil motta detaljert statistikk og solid rapportering som kvalitetssikrer salgsprosessen.

Salgskampanjer

Vi har solid erfaring med gjennomføring av ulike salgskampanjer, hvor formålet er å øke kundens tilfredshet og sikre markedsandeler i dine satsningsområder. Ofte har vi ansvar for hele kampanjen, fra planlegging til gjennomføring og sluttevaluering – andre ganger supplerer vi kundens egen salgsstyrke i utvalgte kampanjeperioder. Vår erfaring strekker seg fra kampanjer på landsbasis til mindre utvalgte, begrensede områder.

Feltsalg

Vi har flere team som jobber med feltsalg, hvor de systematisk går dør-til-dør. På denne måten knyttes et ansikt til aktøren, og kunden opplever større grad av troverdighet og tillit. Vi har gode erfaringer med å benytte feltsalg som verktøy og har gode salgstall å vise til.

Winback-aktiviteter

I dagens marked opplever mange at kundens lojalitet har blitt redusert, og at terskelen for leverandørbytte er lav. Det er mange aktører på markedet som til enhver tid prøver å kapre markedsandeler fra deg. Enevo tilbyr flere ulike aktiviteter for å unngå leverandørbytte og tapte markedsandeler. Dette er også en unik mulighet til å kartlegge konkurransemarkedet man selv opererer i, og kan gi et solid grunnlag for nye produkter/kampanjer i fremtiden.

Kundeservice

Enevo tilbyr fullstendig eller delvis håndtering av alle kundeservice-aktiviteter.

Kundehåndtering: Vi tar oss av kundedialogen.

Utvidet åpningstid: Benytt oss på kveldstid eller helg.

Overflow: Benytt oss i perioder med mye trafikk.

Antichurn: Best i klassen på å snu kunder som er på vei ut.

Kundepleie: God kundepleie skaper lojalitet.